Radno vreme: Bulevar Svetog cara Konstantina, Niš
Ponedeljak-petak: 9-17h +381 18/ 45 42 574
Subota: 9-15h +381 61/ 277 95 93
Nedeljom ne radimo!
 

Servis Corado se bavi ultrazvučnim čišćenjem EGR ventila. Tokom ovog procesa EGR se fizički skida sa vozila i čisti u posebnoj ultrazvučnoj kadi, specijalnom tečnošću za tu namenu. Ultrazvučna kada proizvodi ultrazvuk koji procesom kavitacije i uz pomoć specijalne hemikalije razbija naslage čađi i ugljenika sa EGR ventila. Pružamo takođe i uslugu dijagnostike kvara sistema EGR ventila.


EGR ventil se takođe može pročistiti dekarbonizacijom motora ukoliko nije previše zapušen. Više o samoj dekarbonizaciji motora pročitajte OVDE. U slučaju da je veći stepen zapušenja i ukazuje na jasne simptome zapušenja neophodno je ultrazvučno čišćenje ventila.
 

egr-slika-1


egr-slika-3

egr-slika-2


egr-slika-4

EGR ventili očišćeni u našem servisu, prikaz pre i posle

CENOVNIK

 
Čišćenje EGR ventila kod dizel motora 4000,00 din.
Čišćenje EGR ventila kod benzinskih motora 3000,00 din.
Cena demontaže i montaže EGR ventila zavisi od pristupačnosti na vozilu, tačnu cenu vam možemo reći nakon vizuelne provere pristupačnosti u našem servisu

Da bi smo razumeli probleme ovog sitema kao i moguća rešenja, moramo se kratko osvrnuti na neke od osnovnih principa funkcionisanja ovog sistema.

 

Šta je EGR ventil i kako funkcioniše?

 
 

Ovaj ventil propušta deo izduvnih gasova da se vrate nazad u cilindre, jer je uloga EGR ventila da smanji stvaranje azotnih oksida koji su veoma štetni po zdravlje ljudi. U motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, recirkulacija izduvnih gasova je tehnika smanjenja emisije gasova koja se koristi u svim benzinskim i dizel motorima.

Gotovo 80% procenata vazduha koji udišemo je azot. Međutim, kada je izložen izuzetno visokim temperaturama u komori za sagorevanje, inertni gas postaje reaktivan, stvarajući štetne okside azota koji se izduvnim sistemom prenose u atmosferu. Azotni oksidi su štetni po zdravlje ljudi, ali i po životnu okolinu.
egr-slika-6

egr-slika-5
Kako bi se štetnost svela na minimum, EGR ventil omogućava određenoj količini izduvnih gasova da zajedno sa svežim vazduhom ponovo uđu u usisni sistem, i na taj način EGR ventil spušta temperaturu sagorevanja. Dakle, EGR ventil ne vraća gasove nazad u cilindar kako bi se ponovo vršilo njihovo sagorevanje, već se gasovi vraćaju kako bi se temperatura sagorevanja spustila, pa je samim tim i smanjena količina azotnih oksida.
Osim toga, produžava se trajanje motora jer se smanjuje njegova izloženost visokim temperaturama. Iz ovog razloga EGR ne radi u leru, ili kada je mala brzina i nulto oprerećenje

 

Uzrok kvara EGR ventila

 
 

Recirkulacija izduvnih gasova dovodi do postepenog taloženja čađi (ugljenika) što dovodi do različitih problema u radu, čak i do otkazivanja motora. Vremenom se može formirati gust i tvrd zid naslaga ugljenika (čađi). Ovo može sprečiti otvaranje ili zatvaranje ventila. Takođe te naslage čađi mogu blokirati prolaz izduvnih gasova.

egr-slika-8

egr-slika-7

Kako bi se štetnost svela na minimum, EGR ventil omogućava određenoj količini izduvnih gasova da zajedno sa svežim vazduhom ponovo uđu u usisni sistem, i na taj način EGR ventil spušta temperaturu sagorevanja. Dakle, EGR ventil ne vraća gasove nazad u cilindar kako bi se ponovo vršilo njihovo sagorevanje, već se gasovi vraćaju kako bi se temperatura sagorevanja spustila, pa je samim tim i smanjena količina azotnih oksida.
Osim toga, produžava se trajanje motora jer se smanjuje njegova izloženost visokim temperaturama. Iz ovog razloga EGR ne radi u leru, ili kada je mala brzina i nulto oprerećenje

Najčešće posledice i simptomi kvarova EGR ventila:

 

Simptomi kvara lošeg EGR ventila mogu se grubo podeliti na dve grupe - kada ventil ostane zaglavljen u otvorenom položaju ili zatvorenom položaju.

Kada se javi situacija da je ventil otvoren, simptomi kvara EGR ventila se mogu manifestovati u vidu:

- Grubog praznog hoda
- Nepravilan rad motora (trokiranje)
- Paljenja “check engine” lampice
- Povećanja potrošnje goriva
- Gubitka snage motora (safe ili limp mod rada)
- Oštrijeg mirisa goriva kada motor radi i pojava crnog dima

Kada se javi situacija da je ventil zatvoren, tada dolazi do trajne blokade protoka izduvnih gasova, pa se u skladu sa tim EGR ventil simptomi kvara mogu manifestovati u vidu:

- Lupanja koje dopire iz motora pri manjim obrtajima
- Paljenja “check engine” lampice koja može uzrokovati ograničenju brzine i broja obrtaja (atomobil takođe ulazi u "limp ili safe mod" režim rada)
- Visokih temperatura u komori za sagorevanje, što će dovesti do lošijih rezultata na eko testu. Na duži vremenski period viša temperatura sagorevanja može uzrokovati i stradanja vitalnih delova motora.

egr-slika-9

 

Moguća rešenja kvarova EGR ventila
- Čišćenje EGR ventila -

 


Postoje 2 glavne vrste EGR ventila i 1 podvrsta. Prvi su vakumski regulisani EGR ventili. Druga je elektronski kontrolisani EGR ventili, dok su podvrsta elektronski kontrolisan sa vodenim hlađenjem izduvnih gasova.

U prvom slučaju kod vakumski regulisanih EGR ventila postoje 2 vrste kvara. Prvi je zaprljanje ventila (pečurkice) usled stvorenih naslaga čađi i gareži. U ovom slučaju moguće je odraditi ultrazvučno pranje EGR ventila. Gde se EGR ventil može u potpunosti očistiti i u potpunosti mu se vratiti funkcija. Ovu uslugu pružamo u našem servisu. Gde se EGR ventila mehanički skida sa vozila i čisti u ultrazvučnoj kadi specijalnom kiselinom za tu namenu. Ultrazvučna kada proizvodi ultrazvuk koji procesom kavitacije i uz pomoć kiseline čisti svaku nečistoću.

Drugi je mehanički kvar, obično to bude probijanje vakumske membrane, ovu dijagnostiku kvara možemo ustanoviti u našem servisu, merenjem vakuma. U slučaju gde je izgorela ili oštećena vakumska memrana, neophodna je zamena EGR ventila.

 

egr-slika-10

egr-slika-11

Vakumski kontrolisani EGR ventili

Kod drugog elektronskog tipa EGR ventila takođe postoje 2 tipa kvarova. Prvi tip je zaprljanje ventila (pečurkice) usled naslaga čađi i gareži. Gde se takođe može odraditi ultrazvučno čišćenje ventila u našem servisu i ponovo osposobiti EGR ventil. Drugi je elektronski kvar. Odnosno otkaz elektronike koja reguliše rad EGR ventila. U ovom slučaju neophodno je zameniti EGR ventil. Kako bi se ustanovio kvar na elektronici EGR ventila potrebno je odraditi autodijagnostiku i proveriti parametre sa EGR ventila.


egr-slika-12

egr-slika-13

Podvrsta elektronskog tipa je sa dodatkom hladnjaka izduvnih gasova. Gde se izduvni gasovi dodatno hlade koristeći rashladnu tečnost motora.

Sistem hlađenja izduvnih gasova je nastao kako bi se izduvni gasovi dodatno ohladili, pre ponovnog ulaska u cilindar motora. Čest problem ovog sistema je zaprljanje hladnjaka, od strane konstantnog protoka izduvnih gasova. Usled otkazivanja funkcije hladnjaka, izduvni gasovi počinju da pri visokoj temperaturi ulaze u cilindar motora. Stvarajući još veću temperaturu sagorevanja. Veća temperatura sagorevanja od predviđene negativno utiče i na rad motora. Vremenom veća temperatura sagorevanja dovodi do uništavanja vitalnih delova motora.

Rešenje ovog problema je fizička demontaža hladnjaka EGR ventila i njegovo čišćenje specijalnom tečnošću za tu namenu. Gde se procesom kavitacije i posredstvom ultrazvučnih talasa čiste naslage čađi iz unutrašnjosti hladnjaka. Ovim možete značajno uštedeti u odnosu na kupovinu novog hladnjaka EGR ventila ili u odnosu na cenu kvarova koji mogu nastati usled otkazivanja funkcije hladnjaka EGR ventila.

 

egr-slika-14

Uprošćeni prikaz sistema EGR ventila sa hladnjakom

egr-slika-15
egr-slika-16 Prikaz hladnjaka EGR ventila